Namen bivalne enote - BE

Poglavitni namen je razvijati samostojnost in avtonomnost stanovalcev. Učinki za stanovalce so v večanju izbire, veča se tudi njihova udeležba oz. vključenost pri vodenju in načrtovanju življenja bivalni enoti. Stanovalci pridobijo tudi v smislu individualizacije razvoja. Zaživijo polnejše življenje ter pridobivajo na osebni rasti. Imajo tudi več možnosti za širše druženje v lokalni skupnosti.
Za doseganje teh ciljev smo v smislu deinstutucionalizacije ustanovili štiri dislocirane bivalne enote, ki so namenjene:

- BE Ljutomer: osebam s s težavami v duševnem zdravju

- BE Križevci: osebam z motnjami v duševnem razvoju

- BE Lukavci: osebam z demenco

- BE Lukavci 2: osebam s s težavami v duševnem zdravju