Služba fizioterapije

Predstavitev
Fizioterapija v Domu Lukavci se je kot organizirana enota ustanovila septembra 2000, ko je z delom začela samo ena strokovna delavka. Kljub mladosti, motiviranosti, vztrajnosti in strokovnosti je bil delavnik prekratek za realizacijo vsega načrtovanega in potrebnega, zato sva sedaj zaposleni dve fizioterapevtki.
 

Fizioterapija na področju psihiatrije

V fizioterapiji (1)
V fizioterapiji (1)

Fizioterapija na področju psihiatrije je tako široka in kompleksna, da deluje na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva:

 • primarna raven; v sklopu doma, stanovalec pride na obravnavo po napotitvi splošnega
 • zdravnika zaradi kurative ali preventive
 • sekundarna raven; nepokretni, ležeči stanovalci na bolniškem oddelku
 • terciarna raven; začetek ali nadaljevanje rehabilitacije na najvišjem nivoju

Pri fizioterapevtski obravnavi duševno motenih odraslih oseb s kombinirano telesno prizadetostjo izdelava program, ki zajema naslednja področja:

 • zagotavljanje možnosti izbire
 • seznanjanje uporabnika z njegovimi pravicami in z načini za njegovo uveljavljanje
 • multidisciplinarnost obravnav in supervizija strokovnega dela
 • usposabljanje strokovnih delavcev za nove pristope, ki se vežejo na uporabnika
Cilji

V fizioterapiji (2)
V fizioterapiji (2)

Cilje delimo na kratkoročne, dolgoročne in končne.

Zajemajo:

 • pomen učinkovitega pristopa pri obravnavi bolnika
 • prepoznati načine za hitrejše zdravljenje
 • začutiti pomen kakovostne komunikacije pri delu z ljudmi
 • razviti toleranco
 • združiti telesne zahteve z duševnimi, jih razviti, vzpodbujati in ohranjati

V fizioterapiji (3)
V fizioterapiji (3)

Izvajanje

Fizioterapevtske storitve izvajamo iz skupin:

hidroterapija, termoterapija, elektroterapija, terapija z ultrazvokom, respiratorna fizioterapija, kinezioterapija, reedukacija živčno-mišičnega sistema, meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov ter manualno testiranje mišične moči.

Misel
Joseph Addison je zapisal »Vedno delamo nekaj za prihodnost, jaz pa bi rad videl, da bi prihodnost nekaj storila za nas«, mi pa bomo z enako ali še večjo vnemo pisali zgodovino fizioterapije.