Služba delovne terapije

Predstavitev
ENOTA DELOVNE TERAPIJE  
Kaj je enota DT?
Enota DT je samostojna enota doma Lukavci.
 
Kaj je delovna terapija (DT)?
DT je priznana zdravstvena stroka, ki posamezniku omogoča, da kljub fizičnim ali duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti. Delovna terapija v domu pokriva poleg zdravstvenega tudi socialno področje in je pomembna vez med zdravstvenim in socialnim modelom.
   
Zakaj DT?
Za dvig kvalitete bivanja, za čim večjo samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, za ohranjanje oz. zvišanje stopnje zdravja, za preprečevanje bolezni, za ohranjanje oz. večanje telesnih in duševnih sposobnosti, za dvig samospoštovanja in samozavesti, za preprečevanje socialne izoliranosti, za ponovno vključevaje v domače okolje in druge oblike izveninstitucionalnega bivanja.
 
Kdo jo izvaja?
DT v domu Lukavci izvajajo tri delovne terapevtke. Pri izvajanju aktivnosti DT stanovalcem pomaga sedem delovnih inštruktorjev.
 
Na kakšen način se načrtuje DT?
  Delovna terapija se načrtuje izključno individualno, skupaj s stanovalcem. Načrt temelji na potrebah, željah, sposobnostih in navadah stanovalca.
Kako se izvaja DT?  
Individualno, skupinsko in timsko.  
 
S čim ?
Z namensko in planirano aktivnostjo katere cilj je ohranjanje oz. večanje senzo- motornih, perceptivno- kognitivnih in socialno- emocionalnih sposobnosti. Izbira aktivnosti temelji na ohranjenih pozitivnih sposobnostih posameznika ob polni meri motivacije.
 
Na katera področja so usmerjene aktivnosti DT?

Na tri glavna področja človekovega delovanja:

  1. Skrb zase- dnevne aktivnosti
  2. Zaposlitev
  3. Prosti čas
 
Kako do uspeha?
 
S holističnim pristopom, z razvijanjem partnerskega odnosa do stanovalca, s permanentnim izobraževanjem, s strokovnostjo, s timskim delom, s sodelovanjem s svojci in lokalno skupnostjo.