Cenik

 

 

Osnovna dejavnost
 
Cena oskrbnega dne
Cena oskrbe na dan v triposteljni sobi
Cena oskrbe na dan v štiriposteljni sobi
Cena oskrbe na dan v pet in večposteljni sobi
1. OSKRBA I. 30,06
28,88
27,70
26,53
2. OSKRBA II. 23,56
22,38
21,20
20,03
3. OSKRBA III.
30,13
28,95
27,77
26,60
4. OSKRBA IV.  
-
-
 
5. OSKRBA V.
37,61
36,43
35,25
34,08
6. OSKRBA VI.  
-
-
-
7. SLADKORNA DIETA
1,12
1,12
1,12
1,12
8. OSTALE DIETE
0,69
0,69
0,69
0,69

Cena posamezne oskrbe se zniža v odstavku od najnižje cene zaradi podstandardnega bivalnega prostora in sicer:
- za triposteljno sobo 5 %
- za štiriposteljno sobo 10 %
- za pet in večposteljno sobo 15 %
Cena posamezne oskrbe se lahko tudi zviša v odstavku od najnižje cene v skladu s 1. odstavkom 35. člena pravilnika.
Rezervacija se obračuna v skladu s 11. členom pravilnika, kar pomeni da se od standardne cene oskrbe odšteje 3,00 € na dan.
Po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV-ju so obračunane storitve oproščene plačila DDV-ja.

Cene veljajo od 01.10.2017.

 
Cene so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Ur. list RS št . 87/2006, 127/2006, 8/2007)

 

Tržna dejavnost
Poleg osnovne dejavnosti se Dom Lukavci ukvarja tudi s tržno dejavnostjo. V okviru te nudi naslednje storitve ( za katere se je potrebno dogovoriti):
I. Hrana
 
brez DDV
z DDV
-malica za domov
4,30 €
4,70 €
-malica-dietna
4,57 €
5,00 €
-kosilo
4,57 €
5.00 €
-kosilo-dietno
4,85 €
5,30 €
-dostava kosila na naslov
5,48 €
6,00 €
-dostava malice na naslov
5,21 €
5,70 €
-dostava dietnega kosila na naslov
5,67 €
6,20 €

 

Cena iz cenika vključuje dostavo kosila in malice na naslov do oddaljenosti 10 km od sedeža Doma Lukavci.

II. Ostale storitve

-cena za 1 kg perila

- fotokopiranje:

     fotokopija  A4 

     fotokopija A3     

- spremstvo stanovala

      (cena na km)

0,84 €
0,06 €
0,09 €
0,34 €
1,02 €
0,07 €
0,11 €
0,41 €
 

Cene za tržno dejavnost vključujejo DDV in veljajo od 18.04.2017

 
Opozorilo: v primeru razlikovanja vsebine spletne strani in pisnega dokumenta velja za pravilno pisna oblika dokumenta!