Vloga za sprejem

 

Novost

1. junija 2004 je začel veljati Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004). Pravilnik enotno ureja postopke sprejema, premestitve in odpusta v socialno varstvenih zavodih, ki delujejo v sistemu javne mreže.

Bistvena novost pravilnika je, da je mogoče oddati vlogo za sprejem v domove na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge so enotne za vse domove.

 
Oddaja vloge

Vlogo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo lahko oddate
:
 
1. po pošti
2. prek svetovnega spleta
  • Postopek sprejema v domove za starejše in posebne socialne zavode je informacijsko podprt, tako da je mogoče na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije dobiti tudi informacije o številu vlog v posameznem zavodu.